ODPADKI IN OKOLJE

Stremimo k vodilu: “Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane”. Kjer odpadki neizogibno nastanejo, bomo poskrbeli za njihovo ustrezno odlaganje in pravilno ločevanje.

Stremimo k ustvarjanju čim manjšega ogljičnega odtisa, kjer je ta neizbežen pa želimo poskrbeti za njegovo izravnavo. Kakšnih ukrepov pa se poslužujete vi pri ohranjanju naravnega okolja?

Na Svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju bomo izmerili ogljični odtis dogodka. V izračun bomo zajeli naslednje vire izpustov toplogrednih plinov: energija, mobilnost, logistika, hotelske namestitve, gastronomija, ravnanje z odpadki, voda ter potrošnja papirja. Ogljični odtis Planice 2023 bomo izmerili skupaj s partnerjem ClimatePartner, kjer so od leta 2006 pomagali že več kot 5000 organizacijam na njihovi poti k bolj trajnostnemu ravnanju. Pri izvedbi izračuna ogljičnega odtisa sledijo smernicam globalno sprejetega standarda za poročanje o emisijah toplogrednih plinov – Protokolu o toplogrednih plinih (Greenhouse Gas Protocol).

Zavedamo se, da je izračun ogljičnega odtisa zgolj začetek, ki mu bo sledila analiza rezultatov in opredelitev aktivnosti, ki dejansko povzročijo največ toplogrednih izpustov. Vse to bo podlaga za pripravo sistemskih rešitev za njihovo trajno omejevanje na prihodnjih dogodkih v Planici in temelj za raznovrstne množične dogodke drugod po Sloveniji.

Več o podjetju ClimatePartner in njihovih storitvah na: https://www.climatepartner.com/en


Dodatne informacije naših partnerjev:

Komunala Kranjska gora: Za boljšo družbo

Triglavski narodni park