PROJEKT EKO ŠOLA

Druženje in množične športne prireditve, ki so od nekdaj del družbene kulture, so danes postavljeni pred izziv odgovorne rabe virov in pozitivne zapuščine. Ker verjamemo, da je lahko udeležba na športni prireditvi navijaško zanimiva in okolju prijazna smo v sodelovanju s projektom Ekošola v iskanju trajnostnih sinergij pripravili izziv »Kako postati okolju prijazen navijač« z željo, da osnovnošolci in srednješolci slovenskih šol predstavijo rešitve za obisk športne prireditve na trajnostni način.

Vsebina izziva:

Zasnovati je bilo potrebno organizacijo zelenega športnega dne - obisk Planice 2023 na trajnosten način in upoštevati predvsem naslednja področja:

  • trajnostna mobilnost: iskanje trajnostnih rešitev potovanja na dogodek (prihod v Planico in odhod)
  • odpadki: obisk športne prireditve z minimalnimi odpadki (preprečevanje, ponovna uporaba, odlaganje, dogodek brez plastike za enkratno uporabo)
  • družbena odgovornost: pozitivni vplivi na družbo in lokalno okolje, dostopnost in vključenost za vse, vključevanje lokalne skupnosti
  • zdrav duh v zdravem telesu: vključevanje športne aktivnosti na poti na dogodek, priprave na dogodek (povezanost ur športa v šoli z dogodkom), aktivnosti na samem dogodku

Zmagovalce izziva bomo razglasili v Planici dne 01.03.2023 ob 13.30 v Areni Zabave.

V času trajanja izziva smo obiskali Osnovno šolo Leskovec pri Krškem in nastal je spodnji video.