Politika o obdelavi osebnih podatkov – izdaja akreditacij

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Zavod za promocijo zimskih športov SLOSKI
Podutiška cesta 146
1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 8486816
Davčna številka: SI13800396

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na: planica@sloski.si

Vrste podatkov, namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov ter obdobje hrambe:

Obdelava osebnih podatkov, ki nam jih posredujete na tem obrazcu (v svojem imenu ali v imenu sodelavcev v primeru posredovanja podatkov za skupino ljudi), je potrebna za pridobitev oz. izdajo akreditacij. Za ta namen zbiramo naslednje osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca: osebne informacije (ime, priimek, fotografija, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, poklic oz. zaposlitev), kontaktne podatke (GSM in e-pošta) in druge podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca.

Vsi osebni podatki, ki so zbrani pri izpolnitvi prijave za akreditacijo, se zbirajo z namenom izdaje akreditacij za vstop na dogodek. Če nam osebnih podatkov ne posredujete, akreditacije za vstop na dogodek ne moremo izdati. Posredovane podatke lahko na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo tudi za namene identifikacije uporabnikov sistema ter pošiljanje informacij v zvezi z dogodki (e-novice).

Dostop do podatkov imajo le osebe, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, ki so ustrezno zavezane k varovanju zaupnosti. Hranili in obdelovali bomo le tiste podatke, ki jih sami vpišete v obrazec in so za izdajo akreditacije potrebni.

Hramba in obdelava osebnih podatkov za navedene namene bo potekala do preklica uporabnika.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

Posredovanih osebnih podatkov upravljavec ne bo posredoval drugim uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebnih podatkov upravljavec ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Izjema je spletna platforma MailChimp, ki se jo uporablja izključno za namene pošiljanje e-novic. Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-US Privacy Shield Framework). Več informacij o politiki zasebnosti spletne platforme MailChimp je dostopnih tukaj.

Vaše pravice:

  • S pisno zahtevo lahko od upravljavca zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami (ali v povezavi z vašimi sodelavci); popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami (ali v povezavi z vašimi sodelavci); omejitev obdelave osebnih podatkov; izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali obdelavi ugovarjate.
  • Pri Informacijskemu pooblaščencu lahko podate tudi pritožbo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.