ORGANIZACIJSKI KOMITE

Enzo Smrekar | predsednik OK in SZS
Luka Steiner | podpredsednik SZS
Uroš Zupan | direktor SZS
Borut Meh | predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
Roman Beznik | predsednik odbora in zbora za tek na smučeh
Uroš Kalan | član sveta Zavoda SLOSKI
Ljubo Jasnič | član sveta Zavoda SLOSKI
Dr. Maja Zalaznik | predsednica strateškega sveta OK Planica
Stefan Krauß | Infront
Daniela Calandra | Host Broadcaster
Janez Bukovnik | predsednik komiteja za kandidaturo
Benjamin Zagorc | član nadzornega odbora SZS

 

 

Tomaž Šušteršič | generalni sekretar
Ana Dolhar | koordinatorka
Mitja Urbanc | odnosi z institucijami
Maja Širok | prizorišče
Nataša Albreht | trženje
Nuša Rakovec | trženje
Tomi Trbovc | komunikacije in mediji
Jure Ajdišek | logistika
Mirjam Žerjav | nastanitve

 

NORDIJSKA KOMBINACIJA

Matija Stegnar | vodja tekmovanja
Primož Triplat | pomočnik vodje tekmovanja - smučarski skoki
Robert Kerštajn | pomočnik vodje tekmovanja - tek na smučeh
Gaber Kristan | vodja skakalnic
Igor Jasenovec | vodja časomerilcev - tek na smučeh
Gregor Mali | vodja prog - tek na smučeh
Mirko Verovšek | vodja stadiona - tek na smučeh
Dean Mezek | vodja kontrole

SMUČARSKI SKOKI

Aljoša Dolhar | vodja tekmovanj za moške
Sašo Komovec | vodja tekmovanj za ženske
Gaber Kristan | vodja skakalnic
Martin Pavlovčič | vodja skakalnice
Tomaž Ferlan | sekretar tekmovanj za moške
Maja Balažič Dolenec | sekretarka tekmovanj za ženske

TEK NA SMUČEH

Uroš Ponikvar | vodja tekmovanja
Marko Luštrek | pomočnik vodje tekmovanja
Robert Kerštajn | pomočnik vodje tekmovanja
Uroš Kepic | zveza s Trbižem
Jože Klemenčič | sekretar tekmovanja
Mirko Verovšek | vodja stadiona
Dejan Mezek | vodja kontrole
Gregor Mali | vodja prog in kontrole prog
Igor Jesenovec | vodja časomerilcev