Zelena zaveza, zapuščina za trajnost Planice, alpskega sveta in narave

01. 03. 2023

Zelena zaveza, zapuščina za trajnost Planice, alpskega sveta in narave

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023, največji zimski športni dogodek v Sloveniji, se je močno zavezal trajnosti. Pripravljen je akcijski načrt s 56 ukrepi, s katerimi razvIjamo standard za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov doma in po svetu.

20 ukrepov s 5 različnih področij, s katerimi spodbujamo prizadevanja vseh za uresničevanje načel varovanja okolja in trajnostnega pa smo združili v Zeleno zavezo, ki jo v Planici s simbolnim pritiskom na zeleni gumb, sprejmejo obiskovalci, športniki in njihove ekipe in novinarji. Poleg zelene zaveze s priročnikom Moj trajnostni vsakdan spodbujamo vse, da ozaveščajo, širijo in predstavljajo zgled s svojimi vsakodnevnimi trjanostnimi praksami.

Vsak športni dogodek, ne glede na velikost in panogo, je povezan z naravnim in družbenim okoljem, v katerem se odvija, pri tem pa moramo biti vsi čim bolj odgovorni do okolja, ljudi in družbe. Naše ravnanje z omejenimi naravnimi ima dolgoročne posledice za vse zanamce. Zato smo v Strateškem svetu OK Planica 2023 skupaj z zeleno ekipo vsem obiskovalcem, športnikom, športnicam, dobaviteljem in sodelujočim na prvenstvu pripravili Zeleno zavezo, priročnik Moj trajnostni vsakdan in Akcijski načrt. Vse skupaj smo nagovorili, da sprejmemo Zeleno zavezo s pritiskom na zeleni gumb ali s klikom na spletni strani Planica2023.

Pri pripravi vseh trajnostnih aktivnosti Zelene Planice 2023 smo upoštevali dosedanje domače in mednarodne izkušnje ter jih umestili v eno najlepših ledeniških dolin na svetu z namenom ohraniti Planico takšno, kot jo imamo ljudje radi. Zapuščino dogodka in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ustvarjamo vsi: športniki, gledalci, organizatorji, sponzorji, prostovoljci, lokalne skupnosti, država.

Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica, poudarja, da je Planica 2023 zavezana k okoljski, družbeni in ekonomski trajnosti. »Želimo si, da bo zapuščina tega prvenstva poleg infrastrukture tudi prikaz, kako trajnostno organizirati tako velike mednarodne dogodke,« pravi Šušteršič in zagotavlja, da bo Planica po dogodku ostala neokrnjena.

Vsem bo najbolj hvaležna planiška čaplja VITA, da bomo ohranili Planico takšno, kot je, saj se prav na obrobju Triglavskega narodnega parka počuti najboljše.

V Planici posvet »Dobre prakse trajnostnih športnih dogodkov« in podpis pobude k zavezi za iskanje trajnostnih rešitev 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Strateški svet OK Planica so danes priredili strokovni posvet in eksurzijo »Dobre prakse trajnostnih športnih dogodkov«. Pred pričetkom sta Franci Petek, direktor Zavoda RS Planica ter Maja Zalaznik, predsednica Strateškega sveta OK Planica podpisala tudi pobudo k zavezi za iskanje trajnostnih rešitev na ekonomskem, socialnem, energetskem in okoljskem področju ter za prizadevanje k vzpostavitvi vseh potrebnih postopkov, ki bodo pripeljali k uresničevanju optimiziranih in trajnostno naravnanih rešitev Nordijskega centra Planica. S tem bi Nordijski center Planica postal primer dobre prakse odgovornega ravnanja države v skrbi za trajnostne rešitve, omogočal dostopnejše storitve prebivalstvu in bolj trajnostno naravnane vplive na okolje in družbo. 

Namen strokovnega posveta je prikazati in spodbuditi prenos dobrih praks na področju trajnostnih športnih dogodkov, njihovemu razumevanju ter spodbujanju organizatorjev, da sprejmejo ukrepe za naslavljanje podnebne krize in izkoristijo komunikacijski potencial športnih dogodkov za ozaveščanje njihovih deležnikov. Na ta način lahko vsi aktivno doprinesemo k reševanju podnebne in okoljske krize ter drugih družbenih izzivov. 

Na strokovnem posvetu so sodelovali strokovnjaki športne, akademske in poslovne sfere ter javnega sektorja: Jonas Sonnenschein, vodja projektov Umanotera, Miha Lesjak, skrbnik trajnosti FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, Jakob Sterlich in Manca Jurca, ClimatePartner, Jenny Wiedeke, direktorica komunikacij Mednarodne smučarske in deskarske zveze, Maša Klemenčič, vodja Zelene sheme Slovenske turistične organizacije, Gorazd Čad, soustanovitelj Convente in direktor Toleranca marketinga, Aleš Cantarutti in drugi. Strokovno omizje je vodila prof. dr. Maja Zalaznik. Zbrane je uvodoma nagovoril Cene Prevc, ambasador trajnosti Planica 2023. 

Strokovna razprava je ponudila usmeritve, kako organizirati športne dogodke v duhu trajnosti, kjer so svoja videnja, primere dobrih praks in izkušnje podali organizatorji športnih prireditev, neodvisne organizacije, ki stremijo k uveljavitvi trajnostnega razvoja v nacionalnih in lokalnih politikah ter načrtovalci trajnostnih strategij in politik, bodisi na ravni podjetij, sponzorjev, medijev, institucij, nacionalnih ali lokalnih okolij. 

Dr. Maja Zalaznik, predsednica Strateškega sveta OK Planicam, je poudarila, da se moramo pogosteje povezovati, si deliti izkušnje in videnja o tem, kako čim bolj trajnostno pripraviti in izvajati športne dogodke, pa ne le največje, tudi tiste na lokalni ravni. »Prav ta največji športni dogodek nas spodbuja, da si v Sloveniji začrtamo skupne smernice trajnosti dogodkov, saj imamo že kar nekaj izkušenj in znanj. Ob tem pa je potrebno vse aktivnosti tudi evalvirati in si ob tem povedati, kaj in kako lahko naredimo še bolje,« je zaključila. 

Miha Lesjak, skrbnik trajnosti FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023, je dejal: »Projekta “Zelena Planica” smo se lotili z odgovornostjo in pripravili vodnik in zeleno zavezo, kot osnovo trajnostnega razvoja Planice. Skupaj s partnerji smo izbrali 5 ključnih področij (mobilnost, odpadki in okolje, hrana in pijača, družbena odgovornost in komuniciranje in zapuščina) ter jim namenili 20 ukrepov trajnostnega delovanja z željo, da Planica ostane takšna, kot jo imamo radi. Skupaj z EKO šolo smo pripravili trajnostni izziv “Kako postati okolju prijazen navijač” v katerem so sodelovali osnovnošolci in srednješolci iz 22 slovenskih šol. V sklopu tega projekta smo danes v Planico povabili preko 800 otrok in zmagovalnima šolama podelili trajnostni pokal, ki ga je izdelal predstavitveni sponzor Stora Enso.«

»Čas je, da tudi pri organizaciji dogodkov od zelenih besed preidemo k zelenim dejanjem. Danes večina obiskovalcev, sponzorjev in nenazadnje tudi športnikov samih pričakuje, da se trajnostnost na športnih dogodkih jemlje resno. Večina si ne želi več helikopterskih preletov, kraljevih kozic in pretirane uporabe plastike za enkratno uporabo. Živimo v času, v katerem si enostavno ne moremo več privoščiti, da dogodkov ne bi organizirali na veliko bolj trajnosten način,« je dejal Jonas Sonnenschein, vodja projektov v Umanoteri.

Kako postati okolju prijazen navijač?

Danes je Planico obiskalo tudi 800 učenk in učencev osnovnih in srednjih šol, ki so sodelovali v projektu »Kako postati okolju prijazen navijač?«. V sodelovanju s projektom EKO šola smo mlade izzvali, da predstavijo rešitve za obisk športne prireditve na trajnostni način. Trajnostni pokal predstavitvenega sponzorja Stora Enso za najboljšo rešitev sta prejeli Osnovna šola Spodnja Šiška in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Pokal sta podelila Johanna Kairi, projektni vodja podjetja Stora Enso, predstavitvenega sponzorja FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, in Gregor Cerar, nacionalni koordinator projekta EKO šola.

Šolarji so bili postavljeni pred izziv kako organizirati zelen športni dan na trajnosten način, pri čemer so pri svoji rešitvi morali dati poseben poudarek iskanju trajnostnih rešitev potovanja na dogodek, obisku športne prireditve z minimalnimi odpadki (brez plastike za enkratno uporabo), pozitivnim vplivom na družbo in lokalno okolje, dostopnosti in vključenosti za vse, vključevanju lokalne skupnosti ter vključevanju športne aktivnosti na poti na dogodek in aktivnostim na samem dogodku. Med 26. sodelujočimi šolami je tudi OŠ Leskovec pri Krškem, kjer nam učenec Gal ob obisku Vite povedal: »Všeč mi je bilo da smo s sošolci razmišljali kako odnesti vse odpadke in prepričati druge, da je vsak papirček od bombona na tleh slab zgled. Še bolj pa se veselim, da bomo šli v Planico pogledat skakalce in tekače na smučeh.« 

Druženje in množične športne prireditve, ki so od nekdaj del družbene kulture, so danes postavljeni pred izziv odgovorne rabe virov in pozitivne zapuščine. Izziv osnovnim in srednjim šolam je trajal 3 mesece, prejeli smo 22 trajnostnih prispevkov šol iz celotne Slovenije. 

Najmlajšim slikanica: S čapljo Vito v Planico 

V okviru FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 smo za najmlajše navijače pripravili posebno presenečenje. Slikanico z vsebinami o trajnosti, v kateri ima glavno vlogo maskota Vita. Knjiga je namenjena otrokom prve triade osnovne šole in otokom iz predšolskega obdobja. Otroke popelje skozi vse letne čase v Planici. Je poučne narave, saj nagovarja otroke k odgovornemu in okolju prijaznemu vedenju. 

Standardi na področju trajnostnega ravnanja so v času, ki ga trenutno živimo postali neizogiben del vsakdana, vedno bolj pa postajajo tudi del organizacije športnih dogodkov. Prav pri slednjem orjemo ledino. Naš cilj je postaviti standarde na področju organizacije trajnostnih športnih dogodkov, kar bo pomembna zapuščina svetovnega prvenstva. Ker so otroci tisti, ki se pomena trajnostnega ravnanja najbolj zavedajo, je Strateški svet za trajnost, ki deluje znotraj organizacijskega komiteja Planica 2023 skupaj s projektom EKO Šola mladim pripravil kreativen izziv. 

Fotogalerija >>

Nazaj