Ustvarjalnost mladih za lepši jutri

24. 02. 2023

Ustvarjalnost mladih za lepši jutri

Osnovna šola Josipa Vandota v Kranjski Gori in podjetje Hit Alpinea, d. o. o. sta vnovič združila moči in ustvarili novo trajnostno zgodbo. Gre za projekt recikliranja določenih izdelkov iz katerih so nastale umetnine. Tema letošnjega trajnostnega projekta je FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023.

Skupina 50. otrok različnih razrednih stopenj iz Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori je najnovejši trajnostni izziv sprejela z odprtimi rokami. V sklopu učnega načrta in pouka na drugačen način so pod skrbnim mentorstvom učiteljice likovnega pouka Marte Mertelj ter ob podpori ravnatelja mag. Milana Rogelja in direktorja podjetja Hit Alpinea, d. o. o. Milana Sajovica,  ustvarjali umetnine iz recikliranih materialov.

Zadani cilj je bil uspešno dosežen. Ustvarili so pet kipov športnikov nordijskih disciplin v naravni velikosti.

S projektom so začeli 18. 10. 2022, za oblikovanje in izdelavo kipov pa so porabili 125 ur. Skupaj je bilo recikliranih 25 kilogramov smeti podjetja Hit Alpinea, d.o.o. v Kranjski Gori.

Umetnine iz pod rok mlade generacije so narejene iz ostankov stiropora, plastenk, folij, papirja, lesa, kartona in papirnatega lepilnega traku. Kipe so nato ovili z mavčnimi obvezami in jih še dodatno oblikovali.

Poleg učenja o ponovni uporabi in pomembnosti načel trajnosti, so si pri ustvarjanju pomagali z znanji iz predmetov slovenščine, biologije, fizike in športne vzgoje.

Glavni namen ni bilo zgolj ustvarjanje izdelkov ampak ohranjanje narave in družbena odgovornost na lokalnem nivoju, saj je trajnostno – ustvarjalni projekt povezal otroke, pedagoge in širšo javnost.

Fotogalerija >>

Nazaj