Splošni pogoji in pravila za obiskovalce prireditve

Obiskovalec prireditve z Udeležbo  dovoljuje snemanje in fotografiranje na javnem kraju brez zahteve nadomestila ali odškodnine za namene javnega obveščanja, vključno z obdelavo v novinarske namene, ter varnostne namene.

Z nakupom vstopnice se obiskovalec strinja z omejitvami, ki jih določa prireditelj dogodka. Vstopnica velja za eno osebo, Za dan /DNEVE prireditve, ki je/so navedenI na vstopnici ali akreditaciji. Vsaka zloraba se kaznuje. Vračilo kupnine ni možno, razen v   primeru odpovedi prireditve IN ob predložitvi ustreznega dokazila (vstopnica ali račun).

Vnos orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov, pripomočkov za ognjemet, alkohola, steklenic, kozarcev, pločevink, palic in drugih nevarnih predmetov, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje, je strogo prepovedan.

Izhod v času prireditve je Možen le na za to določenih in označenih mestih. Obisk prireditve je na lastno odgovornost. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Vstopnice kupujte samo pri pooblaščenih prodajalcih.

Splošni pogoji in pravila za akreditirane osebe

S prevzemom akreditacije se brez izjeme strinjate s splošnimi pogoji in pravili, ki veljajo na dogodku in so navedeni na spletni strani www.planica2023.si. Akreditacija velja za eno osebo, ki je navedena na akreditaciji. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa. Vnos alkohola, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, eksplozivnih teles, pripomočkov za ognjemet in drugih predmetov, ki lahko ogrozijo varnost ljudi, je strogo prepovedan. Na območju javne prireditve je prepovedano letenje z brezpilotnimi zrakoplovi, uporaba kolesa, hišni ljubljenčki na prizorišču niso dovoljeni, prav tako pa ni dovoljeno odlaganje smeti na za to neoznačenih površinah.

Akreditacije bodo v uporabi in jih je potrebno vedno nositi na vidnem mestu od 18. 2. 2023 dalje na vseh prizoriščih v Planici in na Medal Plazi v Kranjski Gori.

Akreditacija velja le za dneve, ki so navedeni na obrazcu za akreditacijo medijev.

FIS sezonske akreditacije brez izjeme niso veljavne v dneh svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju FIS 2023.

V primeru izgube ali kraje akreditacije je treba o tem nemudoma obvestiti akreditacijski center. Pristojbina za izdajo nove akreditacije znaša 50 €. Zloraba akreditacije bo preganjana.

Izhod v času prireditve je možen le na za to določenih in označenih mestih. Obisk prireditve je na lastno odgovornost. Akreditacija je last OK Planica in se lahko kadarkoli odvzame.

ZAVOD SLOSKI

Podutiška cesta 146, Ljubljana

1000 Ljubljana

Shema prizorišča